Veiksmai, padėsiantys mažinti COVID-19 pandemijos poveikį įmonėms

2020 m. balandžio 28 d.
Veiksmai, padėsiantys mažinti COVID-19 pandemijos poveikį įmonėms

Mieli klientai,

suprantame, kad susiklosčius šioms nenumatytoms ir precedento neturinčioms aplinkybėms, susijusiomis su COVID-19 pandemija, Jūsų verslas galimai susidūrė su sunkumais. Norime priminti, kad INVEGA (UAB „Investicijų ir verslo garantijos“) vykdo veiksmus, padėsiančius mažinti COVID-19 pandemijos poveikį įmonėms.

Dėl 100% palūkanų kompensavimo gali kreiptis smulkus ir vidutinis verslas (toliau SVV), kuris laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. pasirašė su finansų įstaiga susitarimą dėl finansinių įsipareigojimų grąžinimų atidėjimo pagal:

a) investicinės paskolos sutartį;
b) finansinės nuomos (lizingo) sutartį;
c) apyvartinės paskolos sutartį (išskyrus kredito linijos apyvartinėms lėšoms finansuoti).

Dėl šios paskolos gali kreiptis:

a)  SVV subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;
b)  verslas, kuris dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. jų apyvarta sumažėjo daugiau kaip 60 proc.;
c)  verslas, kuris yra išlaikęs bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 d.

Tai viena iš INVEGOS priemonių, skirta verslui, ieškančiam veiklos finansavimo šaltinių, kuria buvo galima naudotis ir anksčiau, ji prieinama ir šiandien. Garantijos gali būti individualios arba portfelinės. Jos teikiamos finansų įstaigoms, todėl pirmiausia jums reiktų kreiptis į savo finansų įstaigą.

Šiuo metu galima naudotis individualiomis garantijomis, kurių teikimo sąlygos šiandien išplėstos, finansuojant apyvartinių lėšų poreikį, susijusį su įmonių veiklos palaikymu, nekilnojamojo turto vystymo sektorių ir kt.

Daugiau informacijos: www.invega.lt