Kas yra gaminantis vartotojas?

Elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantis vartotojas (toliau – gaminantis vartotojas) – elektros energijos vartotojas, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintis teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją patiekti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

Gaminančiais vartotojais gali būti:

 • Fiziniai asmenys, gaminantys elektros energiją naudodami saulės šviesos, vėjo ir biomasės energijos išteklius naudojančiose elektrinėse,
  kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW ir neviršija gaminančio vartotojo objektui suteiktos leistinos naudoti galios dydžio.
 • Fiziniai asmenys, ūkininkai, kurių ūkiai įregistruoti Ūkininkų ūkių registre ir kurių ūkių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos
  sudaro daugiau kaip 50% visų gaunamų pajamų, ir kurių ekonominis dydis praėjusių metų mokestiniu laikotarpiu
  (nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos), pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro
  atliktus skaičiavimus, yra didesnis nei 14 ekonominio dydžio vienetų, turi teisę įsirengti elektrinę iki 500 kW galios
  (o ne 30 kW kaip įprasti fiziniai asmenys).
 • Juridiniai asmenys, gaminantys elektros energiją saulės šviesos, vėjo ir biomasės energijos išteklius naudojančiose elektrinėse,
  kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 100 kW ir neviršija gaminančio vartotojo objektui suteiktos leistinos naudoti galios dydžio.

Gaminančio vartotojo prijungimas čia.

Įvykdžius gaminančio vartotojo technines sąlygas, turėsite pasirašyti gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo
ir paslaugų teikimo sutartį:

 • Su UAB "Ignitis", jei už elektros energiją atsiskaitote visuomeninėmis kainomis.
 • Su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), jei esate pasirinkęs nepriklausomą tiekėją arba objekte taikomas garantinis tiekimas.

Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba savo nutarimais tvirtina Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodiką ir nustato gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainas. Galiojančias gaminančių vartotojų naudojimosi tinklais kainas bei kainų istoriją rasite paspaudę šią nuorodą.

Nuo 2018 06 01 pakeitus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą gali atsiskaityti rinkdamiesi vieną iš keturių atsiskaitymo būdų:

Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos nuo 2020-01-01

ATSISKAITYMO BŪDAS

MOKAMA UŽ

TINKLO ĮTAMPA

MATO VNT.

KAINA su PVM

Atsiskaitymas už gautą energiją

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

Vidutinė

Eur/kWh

0,02662

Žemoji

Eur/kWh

0,05203

Atsiskaitymas už elektrinės instaliuotą galią

Už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)

Vidutinė

Eur/kW/mėn.

1,3552

Žemoji

Eur/kW/mėn.

2,6378

Atsiskaitymas mišriu būdu

Atsiskaitymas mišriu būdu, t. y. už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)

Vidutinė

Eur/kWh

0,01331

Eur/kW/mėn.

0,6776

Žemoji

Eur/kWh

0,02662

Eur/kW/mėn.

1,3189

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio

Vidutinė

20% (gaminančiam vartotojui lieka 80%)

 

Žemoji

36% (gaminančiam vartotojui lieka 64%)

 

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

Jei gaminantis vartotojas pasirenka atsiskaitymo būdą už elektrinės instaliuotą galią arba atsiskaitymą pagal procentą nuo patiekto į

tinklą energijos kiekio, tokiu atveju gaminantis vartotojas už atgautos elektros energijos kilovatvalandes nemoka.

Taikant atsiskaitymo būdą už elektrinės įrengtąją galią ar pasirinkus mišrų atsiskaitymo būdą, esant nepilnam ataskaitiniam mėnesiui,
gaminančiam vartotojui skaičiuojama elektrinės instaliuotos galios dedamoji, proporcinga dienų skaičiui, kai buvo naudojamasi paslauga.

Pasirinkus atsiskaitymo būdą pagal procentus, gaminančio vartotojo atgautas KWh kiekis visuomet bus mažesnis nei patiektas į tinklą.

Gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos priklauso nuo to, iš kokios įtampos tinklų vartotojas gauna elektros energiją.