Viešųjų pirkimų procedūras UAB „Ignitis“ vykdo bendrovė „Verslo aptarnavimo centras“.

UAB „Ignitis" prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo įmonės vardu atlieka grupės įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras.

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) informacija apie UAB „Ignitis“ viešuosius pirkimus skelbiama UAB Verslo aptarnavimo centras vardu. Sutartis su laimėjusiais tiekėjais sudaro UAB „Ignitis".

Kviečiame dalyvauti UAB Verslo aptarnavimo centras vykdomuose viešuosiuose pirkimuose.

Viešųjų pirkimų ataskaitos