Savitarna

Garantinio tiekimo kaina su nuolaida

Šis planas tinkamas verslui, siekiančiam gauti mažesnę kainą, nei ji buvo ESO garantiniame tiekime

Elektros kaina

Apskaičiuojama: Garantinio tiekimo kaina minus nuolaida

 • Garantinio tiekimo kaina = praėjusio mėnesio elektros energijos kaina elektros energijos biržoje Nord Pool Lietuvos kainų zonoje x koeficientas 1,25.

  Pavyzdžiui, 2021 m. gruodžio mėnesio elektros energijos biržos Nord Pool vidutinė kaina buvo 0,21222 Eur/kWh (padauginus iš koeficiento, elektros energijos kaina būtų 0,26528 Eur/kWh), tuo tarpu šis dydis garantiniam tiekimui buvo taikytas mėnesiu vėliau – 2022 m. sausį.

 • Nuolaida = 5 proc.
grafikas

 Vidutinė biržos kaina 2021 m., Eur/kWh

 Garantinio tiekimo kaina 2021 m., Eur/kWh

Elektros energijos biržos Nord Pool kainą Lietuvos kainų zonoje pasitikrinkite čia

Elektros kaina

Kada verta rinktis Garantinio tiekimo kainos su nuolaida planą?
Saules elektrinė ant stogo

Rinkitės šį planą, jeigu:

 • norite gauti mažesnę elektros energijos sąskaitą nei buvo ESO garantiniame tiekime;
 • nenorite didelių elektros energijos kainos skaičiavimo metodikos pokyčių;
 • siekiate paprastumo ir aiškumo. Elektros energijos kaina žinoma prieš vieną mėnesį iki ataskaitinio laikotarpio, kuomet bus vartojama elektros energija;
 • pageidaujate lanksčių sutarties sąlygų, neterminuotos sutarties;
 • ketinate elektros energiją įsigyti pagal vieną populiariausių mūsų verslo Klientų pasirinktų planų.
DETALI INFORMACIJA

Ką svarbu žinoti apie Garantinio tiekimo kainos su nuolaida planą?

Kaip apskaičiuojama Garantinio tiekimo kainos su nuolaida plano sąskaita?

Už per ataskaitinį mėnesį patiektą ir suvartotą elektros energiją verslo klientai atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje išskiriame:

 1. Tiekimo kaina pagal „garantinis su nuolaida“ planą = garantinio tiekimo kaina, pritaikius nuolaidą.
 2. Akcizas = 0,00052 Eur/kWh (verslo reikmėms). Akcizas nėra taikomas, jei elektros energija yra pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI), t. y. žaliajai energijai.

Šią sąskaitą pateikiame gavus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenis apie verslo klientų elektros energijos vartojimą per ataskaitinį mėnesį.

Už per ataskaitinį mėnesį persiųstą elektros energiją ir susijusias paslaugas verslo klientai atsiskaito pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

Ar garantinio tiekimo kaina būna mažesnė nei vidutinė elektros energijos kaina biržoje?

Elektros energijos garantinio tiekimo kaina visada yra 25 proc. brangesnė lyginant su vidutine elektros energijos biržos Nord Pool mėnesio kaina Lietuvos kainų zonoje. Tačiau jei lygintume konkretų tik vieną mėnesį, gali pasitaikyti, kad garantinio tiekimo kaina buvo apskaičiuota mažesnė.

Taip yra dėl to, kad garantinio tiekimo kaina pritaikoma „atsiliekant“ vienu mėnesiu:
pavyzdžiui, 2021 m. gruodžio mėnesio elektros energijos biržos Nord Pool vidutinė kaina buvo 0,21222 Eur/kWh, o garantinio tiekimo – 0,15978 Eur/kWh. Taigi, jei lyginant tik konkretų mėnesį, garantinio tiekimo kaina gruodį buvo mažesnė nei biržos. Tačiau ši gruodžio mėnesio vidutinė elektros energijos kaina (0,21222 Eur/kWh) buvo naudojama apskaičiuojant 2022 m. sausio mėnesio garantinio tiekimo kainai ir buvo lygi net 0,26528 Eur/kWh (0,21222 x koeficientas 1,25). Vadinasi, kainos šuolis „prisivijo“ ir garantinio tiekimo klientus. Tuo tarpu biržos kaina sausį buvo 0,14587 Eur/kWh.

Taigi, lyginant elektros energijos kainą ilgesniu laikotarpiu, šios kainos kinta visuomet vienodai.

Kas yra garantinis tiekimas?

Į garantinį tiekimą patenka vartotojai, kurie nustatyta tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, aprūpinimą elektros energija. Garantinį tiekimą užtikrina AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

Garantinis tiekimas yra tik laikina priemonė užtikrinti elektros energijos tiekimą, kol vartotojas pasirinks nepriklausomą tiekėją.

Kaip apskaičiuojama garantinio tiekimo kaina?

Vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama didmeninės rinkos vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos Nord Pool kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25. Kitaip tariant, garantinio tiekimo kaina = biržos kaina × 1,25. Teisės aktai įpareigoja garantinį elektros energijos tiekimą užtikrinti tik iki 6 mėn., o vėliau vis tiek būtina pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Garantinio tiekimo kaina prieinama viešai čia.

Užsakykite šį planą dabar

Pasirašius sutartį, elektros tiekimas prasidės nuo ateinančio mėnesio 1 dienos arba vėliau