D.U.K. Namams

Elektros sauga: ką svarbu žinoti elektros vartotojui?


Ką būtina žinoti elektros energijos vartotojui?

Elektra ir vanduo

 1. Vanduo kelia pavojų elektros prietaisams ir įrenginiams. Saugokitės, kad elektros laidai ir kištukiniai lizdai ar patys elektros prietaisai negautų drėgmės.
 2. Kai elektrinis arbatinukas yra įjungtas, nepilkite ir neišpilkite iš jo vandens.
 3. Skalbimo mašina nesinaudokite kieme, pirtyje ir vonios kambaryje, kur šalia yra vandentiekio vamzdžių.
 4. Upelio ar baseino vanduo praleidžia elektros srovę – niekada nesimaudykite per audrą.
 5. Žaibą traukia metalas ir aukštos medžių viršūnės. Per audrą niekada nesislėpkite po aukštu pavieniui augančiu medžiu.

Elektra ir metalai

 1. Vienu metu nelieskite įjungtų elektros prietaisų, įjungiamųjų laidų, jungiklių ir vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ar kitų sistemų metalinių vamzdžių.
 2. Laidynę, elektros krosnelę ir kitus elektra šildomus prietaisus statykite tik ant karščiams atsparių paviršių: metalinio, porcelianinio, bet ne medinio paviršiaus ar arti užsidegančių daiktų.
 3. Norėdami papildomai sušildyti patalpą, nenaudokite savos gamybos elektra kaitinamų prietaisų. Visus naudojamus šildytuvus reikia prijungti ir eksploatuoti griežtai laikantis instrukcijų.
 4. Metaliniai daiktai gerai praleidžia elektros srovę, nekiškite jų į kištukų lizdus.

Elektros prietaisų valymas

 1. Prieš įjungdami elektros prietaisą, visuomet įsitikinkite, kad jis yra švarus, nes dulkės, skysčiai ir kiti patekę nešvarumai gali ne tik sugadinti prietaisą, bet ir sukelti gaisro pavojų.
 2. Maisto gamybos prietaisus nuvalykite nuo likusių riebalų, ypač sujungimo vietose.
 3. Valydami elektros prietaisus, apžiūrėkite, ar nėra dingusių dangtelių, sulūžusių detalių, sutrūkinėjusių ar neuždengtų laidų.

Šviestuvų priežiūra

 1. Jeigu šviestuvuose perdegė elektros lemputė, vietoje jos nesukite didesnio galingumo lemputės nei nurodyta šviestuvo instrukcijoje. Galingesnė lemputė skleidžia daugiau šilumos, todėl gali išlydyti ar netgi uždegti šalia esančias medžiagas.
 2. Keisdami elektros lemputę, laikykite ją už stiklinės kolbos ir neprisilieskite prie metalinio jos korpuso.
 3. Elektrinių šviestuvo nestatykite šalia kitų lengvai užsidegančių daiktų, nedenkite popieriumi ar audiniu, valydami šviestuvus – išjunkite juos.

Kištukiniai lizdai ir elektros laidai

 1. Jei naudojant prietaisą ima kilti dūmai ar žiežirbos, pasigirsta neįprasti garsai ar jaučiamas svilėsių kvapas, įrenginį reikia kuo skubiau išjungti.
 2. Jeigu elektros laido izoliacija buvo pažeista, neužtenka šios vietos apvynioti izoliacine juostele, kuri gali nuslinkti. Visus elektros instaliacijos darbus, elektros jungiklio performatavimą, elektros prietaisų taisymą, elektros laidų tiesimą ar taisymą patikėkite specialistams, gerai išmanantiems saugumo reikalavimus.
 3. Jei namuose yra mažų vaikų, rekomenduojama apsaugoti kištukinius lizdus.
 4. Siaučiant gamtos stichijoms: audroms, liūtims, pūgoms, potvyniams, būtinai išjunkite elektros prietaisus.

Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros

 1. Įvykus elektros šokui, pirmiausiai apsaugokite save ir netoliese esančius žmones nuo galimybės patirti daugiau elektros šokų.
 2. Nesilieskite prie žmogaus, kuris ką tik nukentėjo. Jo kūnu dar gali tekėti elektra.
 3. Atitraukti nukentėjusįjį galima viena ranka, stovint ant sausos lentos ar sausų rūbų. Rankas apsaugokite sausomis pirštinėmis ar sausu drabužiu. Temti nukentėjusį patartina laikant už drabužio, neliečiant kūno.
 4. Jei įmanoma, išjunkite elektros prietaisą ir išjunkite elektros srovę, bet tik tuo atveju, jeigu nėra grėsmės nukentėti.
 5. Svarbu kuo greičiau iškviesti greitąją pagalbą telefonu 112. Jeigu mokate suteikti pirmąją pagalbą, pradėkite gelbėti nukentėjusįjį, kai tik jis nebebus veikiamas elektros srovės.
Informacija apie tai, kokią 2019 m. tiekėjo patiektos elektros energijos gamybai sunaudoto kuro išteklių, tarp jų ir atsinaujinančių energijos išteklių, dalį praėjusiais metais sudarė kiekvienas energijos šaltinis

Iš 2019 m. UAB „Ignitis“ patiektos elektros energijos 14,25% sudarė žalioji elektros energija. Ši informacija atskleidžiama įsigyjant kilmės garantijų sertifikatus. Likusi patiektos elektros energijos dalis buvo nupirkta elektros biržoje ir jos kilmė nėra žinoma. Informacija apie UAB „Ignitis“ patiektą žaliąją energiją 2019 m. pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

2019 m.  
Vėjo 3,68%
Atliekų deginimo 0,00 %
Biomasė 4,92%
Jūrų, upių vandens 5,22%
Biodujos 0,08%
Saulės 0,34%
Bendras žaliosios energijos kiekis: 14,25%

 

Kur galima rasti informaciją apie poveikį aplinkai, susidariusį dėl elektros energijos gamybos?

Daugiau informacijos apie poveikį aplinkai, susidariusį dėl elektros energijos gamybos galite rasti:
1. Aplinkos apsaugos agentūra.
2. Europos aplinkos agentūra.

Dujų sauga: ką svarbu žinoti dujų vartotojui?


Ką būtina žinoti gamtinių dujų vartotojui?

 • Dujinio prietaiso įrengimą, reguliavimą, techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai.
 • Dujinius prietaisus naudojantys gyventojai privalo vadovautis gamintojų instrukcijomis, periodiškai atlikti techninį prietaisų patikrinimą.
 • Gamtinės dujos yra bespalvės ir bekvapės, todėl, kad būtų užuodžiamos, jos odoruojamos.
 • Už saugų dujų vartojimą ir dujų sistemos eksploatavimą atsakingi patys klientai.
 • Esant dujų nuotėkiui susidaro gamtinių dujų ir oro mišinys, kuris gali sprogti dėl atsiradusios kibirkšties.
 • Dujos žmogų veikia troškinančiai, todėl būdamas patalpoje, kurioje nuteka dujos, jis gali uždusti dėl deguonies trūkumo.
 • Žmogus gali apsinuodyti smalkėmis, kai dūmtraukyje nėra traukos arba dujos nevisiškai sudega.

Pagrindinės saugaus gamtinių dujų naudojimo taisyklės:

 • Prieš naudodamiesi dujiniu prietaisu, išvėdinkite patalpą. Prieš jungdami dujinės viryklės orkaitę, pora minučių palaikykite ją atidarytą.
 • Patikrinkite, ar visi dujinio prietaiso čiaupai užsukti, ir tik tada atsukite prieš prietaisą esantį dujotiekio čiaupą.
 • Uždegdami degiklį, atminkite, kad ugnis (kibirkštis) turi laukti dujų, o ne atvirkščiai: pirmiausia įžiebkite prie degiklio liepsną, o paskui atsukite čiaupą.
 • Prieš įjungdami ar įjungę dujinį prietaisą, kuris degimo proceso produktus išleidžia į dūmtraukį, taip pat įjungę patalpų vėdinimą, patikrinkite trauką dūmtraukyje ir vėdinimo kanale.
 • Netikėtai nutrūkus dujų tekėjimui, nedelsdami užsukite prieš dujinį prietaisą esantį čiaupą.
 • Visi dujas naudojantys įrenginiai, į kuriuos tiekiama elektros energija, turi būti įžeminti.

Pajutus dujų kvapą patalpoje būtina:

 • užsukti prieš dujų prietaisą esantį čiaupą ir paties prietaiso čiaupą;
 • atidaryti langus, duris ir sukeliant skersvėjį vėdinti patalpas;
 • nedegti degtukų, nerūkyti, nejungti elektros prietaisų ir jungiklių;
 • jei dujų kvapo po kurio laiko nebesijaučia, skambinti į dujinių prietaisų remonto įmonę;
 • jeigu dujų kvapas ir toliau jaučiamas, kviesti dujų avarinę tarnybą tel. 1804.

Pagalba žmogui apsinuodijus:

 • išeiti ar išnešti apsinuodijusį asmenį į gryną orą;
 • atlaisvinti veržiančius drabužius;
 • apkloti, neleisti užmigti;
 • duoti gerti karšto gėrimo;
 • kviesti greitąją medicinos pagalbą.

Ką reikia žinoti apie smalkes?

 • Visiškai sudegti 1 m3 gamtinių dujų reikia 9–10 m3 oro. Kai yra pakankamai oro, degant gamtinėms dujoms išsiskiria nekenksmingi degimo produktai – anglies dioksidas ir vandens garai. Kai degimo procesui trūksta oro, gali susidaryti smalkės.
 • Smalkės yra bespalvės, bekvapės, beskonės nuodingosios dujos. Net trumpai kvėpuoti oru, kuriame yra smalkių, pavojinga gyvybei.
 • Smalkės neleidžia pernešti deguonies žmogaus organizme. Žmogus kvėpuoja, bet deguonis jo kraujyje necirkuliuoja. Organizme prasideda deguonies badas. Apsinuodijimo pasekmės priklauso nuo smalkių koncentracijos ir laiko, kiek žmogus būna užterštoje patalpoje.

Dujos nevisiškai sudega, kai:

 • nepakanka oro dujų degimo metu;
 • dūmtraukis yra techniškai netvarkingas, drėgnas ir neapšiltintas, jame nėra traukos;
 • užsiteršęs arba įrengtas vėjo įtakos zonoje;
 • įjungtas vėdinimas ir dūmtraukyje atsiranda atgalinė trauka;
 • nešvarūs ar nesureguliuoti dujinio prietaiso degikliai.

Galimi smalkių kaupimosi požymiai:

 • liepsnos liežuvėliai yra geltonos ar oranžinės spalvos;
 • dažnai užgęsta budinti katilo liepsnelė;
 • padidėja langų aprasojimas;
 • Pastebėjus minėtus požymius būtina išvėdinti patalpas ir su specialistu pagalba patikrinti prietaisų veikimą.

Kaip išvengti smalkių susidarymo:

 • šildymo sistema, prietaisai ir dūmų šalinimo sistema turi būti tvarkingi, įrengti pagal reikalavimus, profilaktiškai ir laiku prižiūrimi bei tikrinami specialistų, valomi;
 • draudžiama dujinių prietaisų degimo produktų šalinimo vamzdžius jungti prie dūmtraukio, prie kurio prijungti kietojo kuro katilai, krosnys ar židiniai;
 • vėdinimo sistema turi būti tvarkinga, atitinkanti reikalavimus ir užtikrinanti pakankamą oro pritekėjimą į patalpas, periodiškai tikrinama ir valoma;
 • įrengtas smalkių jutiklis padeda nustatyti pavojingų dujų koncentracijos padidėjimą ore.

Apsinuodijimo smalkėmis simptomai:

 • skauda galvą, jaučiamas svaigulys, pykinimas;
 • jaučiamas pulsavimas smilkiniuose, girdimas ūžimas ausyse;
 • padažnėjęs pulsas ir aukštas kraujospūdis;
 • gali sutrikti rega, sunku kvėpuoti, mieguistumas ir šaltkrėtis;
 • nesiorientavimas aplinkoje.

Kas draudžiama gamtinių dujų vartotojui?

 • palikti nešvarius dujinės viryklės degiklius;
 • statyti indus tiesiai ant dujinės viryklės degiklių;
 • užgesinti liepsną užpučiant ugnį;
 • naudoti dujinę viryklę ar orkaitę patalpoms šildyti;
 • palikti veikiančią dujinę viryklę be priežiūros;
 • prie dujinio prietaiso laikyti degiąsias medžiagas;
 • užklijuoti, užkišti ar užstatyti daiktais vėdinimo kanalų angas;
 • tvirtinti prie dujotiekių pašalinius daiktus;
 • įrengti dujotiekį nevėdinamuose kanaluose, kabamųjų lubų ertmėse, nišose;
 • jungti ištraukiamąjį vėdinimą, jeigu neįrengta oro pritekėjimo į patalpą, kurioje sumontuotas dujinis prietaisas, sistema;
 • kasinėti dujotiekio apsaugos zonoje (po 2 m abipus vamzdyno ašies) be AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) žinios.
Kas yra atsakingas už siūlomų paslaugų kokybę?

Dujų sudėtis ir kokybė turi atitikti galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus. Ginčai dėl dujų kokybės sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, ginčai nagrinėjami Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinė energetikos inspekcija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija) ar kitoje tam kompetenciją turinčioje institucijoje. Jeigu ginčo sprendimo išvadoje nustatoma, kad yra pažeidimų, dėl kurių Vartotojas turi nuostolių, išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Tiekėjas, priešingu atveju išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Vartotojas. Tiekėjas, nesumokėjęs už Vartotojo ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą Sutartyje nustatytais terminais, moka Vartotojui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus ginčo išspręsti per protingą terminą (ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų), ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Kur galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones?

Daugiau informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones rasite:
1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
2. Lietuvos energetikos agentūra.
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
4. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Kur galite kreiptis, jei manote, kad yra pažeidžiamos jūsų, kaip UAB „Ignitis“ vartotojo, teisės?

Jei manote, kad jūsų, kaip UAB „Ignitis“ vartotojo, teisės buvo pažeistos ar susidūrėte su netinkamu aptarnavimu, prašome mus informuoti Jums tinkamu būdu:

1. Užpildžius užklausos formą.
2. Paskambinus klientų aptarnavimo telefonu +370 611 21802.
3. Atvykus į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą.

Daugiau informacijos galite rasti atmintinėje dėl vartojimo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos, ir UAB „Ignitis“ klientų pretenzijų nagrinėjimo tvarkoje.

Europos Komisijos parengti klausimai - atsakymai energijos vartotojams

Europos Komisija yra parengusį bendrąjį, energijos vartotojams skirtą klausimų - atsakymų sąrašą, kuris pateikiamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos internetiniame tinklalapyje.

Kokios yra skundų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarkos?

Skundai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami pagal Ignitis skundų nagrinėjimo standartą (rekomenduojamą skundo formą rasite čia).

Ginčai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus ginčo išspręsti per protingą terminą (ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų) arba šalių tarpusavio susitarimu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Daugiau informacijos apie ginčų sprendimą rasite čia.

Nesutinkant su sutarties sąlygomis dėl internetu sudarytos sutarties, klientai gali pasinaudoti elektronine ginčų sprendimo (EGS) platforma ir ginčą spręsti neteisminiu būdu. Prisijungti galite čia.