Kaip tapti mūsų klientu?

Jeigu turite prieigą prie dujų:

Tapti mūsų klientu – visiškai paprasta. Užpildykite šią anketą ir operatyviai gausite jūsų poreikiams optimaliai pritaikytą konkurencingą gamtinių dujų tiekimo pasiūlymą.

Gamtinių dujų tiekimo sutartį taip pat galite sudaryti bet kuriame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.

Papildomą informaciją jus dominančiais klausimais galite sužinoti užpildę šią užklausos formą arba paskambinę klientų aptarnavimo telefonais 1802 arba +370 611 21802. Skambučiai apmokestinami pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambinant ilguoju nr., skambučio kaina – kaip į „Telia Lietuva“ mobilųjį tinklą.

Jeigu dar neturite įvado:

Prijungti savo įmonę prie gamtinių dujų skirstymo sistemos Jums padės bendrovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO). Dėl gamtinių dujų įvedimo rekomenduojame kreiptis kuo anksčiau – kai kuriais atvejais šis procesas gali užtrukti. Detaliai apie prijungimo procesą galite sužinoti ESO svetainėje www.eso.lt.

Registrų centro tinklalapyje www.regia.lt/zemelapis  galite pasitikrinti, ar šalia yra nutiestas dujotiekis ir kaip galima prisijungti prie skirstomojo gamtinių dujų tinklo.

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint sudaryti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį?

Norint sudaryti gamtinių dujų tiekimo sutartį, maloniai prašome pateikti šiuos dokumentus:

1. Užpildytą ir pasirašytą prašymo formą sudaryti sutartį.

2. Asmens įgaliojimą (jei sutartį pasirašo ne įmonės vadovas): jeigu verslo klientas - juridinis asmuo, tai reikės juridinio asmens įgaliojimo, kurio nereikia notariškai tvirtinti; jeigu verslo klientas - fizinis asmuo (pvz. ūkininkas), tai įgaliojimas turi būti patvirtintas notarine tvarka.

3. Nekilnojamojo turto registro išrašą. Jeigu sudaryta nuomos sutartis galioja ilgiau nei 1 metus, ji turi būti registruota VĮ „Registrų centre“.

4. Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą.

5. Bendraturčių (jei tokie yra) raštišką sutikimą.

6. Perdavimo–priėmimo akto kopiją dėl dujų skaitiklio rodmenų.

7. Pirminio dujų pajungimo atveju - pažymą apie dujų sistemų parengimą sujungimui.

Kokius dokumentus reikia pateikti sudarant sutartį, jei patalpas nuomojamės?

Tokiais atvejais yra sudaroma trišalė sutartis tarp patalpų savininko, nuomininko ir tiekimo įmonės, o nuomininkas papildomai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį.

ARBA

2. Nuomos sutarties kopiją ir įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.

Kada ir kokiu būdu pateikiama PVM sąskaita faktūra už suvartotas gamtines dujas?

PVM sąskaita faktūra už suvartotas gamtines dujas už ataskaitinį laikotarpį pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos sutartyje nurodytu būdu. Nepriklausomai nuo sutartyje nurodyti PVM sąskaitos faktūros pateikimo būdo, kiekvieną mėnesį PVM sąskaita faktūra pateikiama savitarnos svetainėje e.ignitis.lt.

Kas sudaro gamtinių dujų kainą?

Gamtinių dujų kainą sudaro šios dalys:

1. Gamtinių dujų tiekimo kaina.

2. Perdavimo paslaugų kaina:

    Gamtinių dujų perdavimo kaina.

    Ilgalaikių perdavimo pajėgumų kaina.

    Vartojimo pajėgumų kaina.

3. SGD terminalo dedamosios kaina.

4. Skirstymo paslaugos kaina.

5. Gamtinių dujų akcizas.

Ar reikia mokėti už gamtines dujas tuo laikotarpiu, kai dujos nevartojamos?

Nepriklausomai nuo sezono ir laikotarpio, jeigu gamtinės dujos nėra vartojamos, už pačias gamtines dujas mokėti nereikės, tačiau reikės mokėti už perdavimo sistemos operatoriaus teikiamas paslaugas: ilgalaikius perdavimo pajėgumus bei vartojimo pajėgumus (perdavimas) ir vartojimo pajėgumus (SGD terminalo papildoma dedamoji).

Už šias paslaugas reikės mokėti dėl to, kad klientas yra rezervavęs minėtus pajėgumus dujų perdavimo sistemoje visiems metams. Pajėgumų rezervavimas gamtinių dujų perdavimo sistemoje sudaro sąlygas klientams saugiai naudotis gamtinių dujų sistema.

Pajėgumų dedamosios skaičiuojamos metams ir išdalijamos lygiomis dalimis 12 mėnesių.

Kur ir kaip reikia deklaruoti suvartotus gamtinių dujų apskaitos prietaiso duomenis?

Gamtinių dujų apskaitos prietaiso duomenis reikia deklaruoti savitarnos svetainėje e.ignitis.lt. Deklaravimas pradedamas nuo Ataskaitinio laikotarpio 20 kalendorinės dienos ir baigiamas ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną iki 21 val., pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.