Savitarna

CO2 neutralios dujos – šiltnamio efektą sukeliančių dujų kompensavimas

Savo veikloje naudojant (deginant) gamtines dujas neišvengiamai į atmosferą išsiskiriamas tam tikras šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekis. Vartojant CO2 neutralias dujas į atmosferą išsiskyręs ŠESD kiekis yra kompensuojamas per Švarios plėtros projektų* rėmimą visame pasaulyje kartu su gamtinėmis dujomis įsigyjant ir panaudojant Švarios plėtros projektui išduotus išmetamųjų teršalų sumažinimo vienetus. Taigi, jūsų įmonė vartodama CO2 neutralias dujas savanoriškai prisideda prie sertifikuotų projektų rėmimo bei aplinkosauginių tikslų klimato kaitos srityje vykdymo.

Galite rinktis jūsų vartojimo specifiką ir poreikius geriausiai atitinkantį dujų tiekimo sprendimą, t.y. fiksuota arba lanksčia kaina.

Gauti pasiūlymą

* Švarios plėtros projektas yra tam tikra veikla ir (ar) priemonės, kurias vykdant (įgyvendinant) yra sumažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas ar net jų pašalinamas iš atmosferos. Švarios plėtros projektams, dalyvaujantiems atitinkamose klimato kaitos programose, kurių įgyvendinimą prižiūri ir administruoja organizacijos, siekiančios sušvelninti klimato kaitos procesą ir prisidėti prie tvaresnės ateities kūrimo, yra išduodami išmetamųjų teršalų sumažinimo vienetai, kurie gali būti įsigyjami ir panaudojami kitų asmenų, siekiančių aplinkosauginių tikslų savanoriškai prisidedant prie tokių projektų rėmimo.