D.U.K.

Kur galite kreiptis, jei manote, kad yra pažeidžiamos jūsų, kaip UAB „Ignitis“ vartotojo, teisės?

Jei manote, kad jūsų, kaip UAB „Ignitis“ vartotojo, teisės buvo pažeistos ar susidūrėte su netinkamu aptarnavimu, prašome mus informuoti Jums tinkamu būdu: 

1. Užpildžius užklausos formą.

2. Paskambinus klientų aptarnavimo telefonais 1802 arba +370 611 21802. Skambučiai apmokestinami pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambinant ilguoju nr., skambučio kaina – kaip į „Telia Lietuva“ mobilųjį tinklą.

3. Atvykus į artimiausią „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą.

Daugiau informacijos galite rasti atmintinėje dėl vartojimo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos (PDF), ir UAB „Ignitis“ klientų pretenzijų nagrinėjimo tvarkoje (PDF).

Europos Komisijos parengti klausimai - atsakymai energijos vartotojams

Europos Komisija yra parengusį bendrąjį, energijos vartotojams skirtą klausimų - atsakymų sąrašą, kuris pateikiamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos internetiniame tinklalapyje

Kur galima rasti informaciją apie poveikį aplinkai, susidariusį dėl elektros energijos gamybos?

Daugiau informacijos apie apie poveikį aplinkai, susidariusį dėl elektros energijos gamybos galite rasti:
1. Aplinkos apsaugos agentūra
2. Europos aplinkos agentūra 

Kur galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones?

Daugiau informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones rasite:
1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba    
2. Lietuvos energetikos agentūra
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija      
4. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Kokia yra ginčų sprendimo tvarka?

Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus ginčo išspręsti per protingą terminą (ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų), ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Nepavykus ginčo išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Daugiau informacijos apie ginčų sprendimą nuorodoje:  http://www.regula.lt/Puslapiai/vartotojams/vartotoju-teisiu-apsauga.aspx